פרשת פנחס
בין אדם לחבירו הנלמד ממעשה פנחס ומקרבן ראש חודש

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה