פרשת מסעי
כח של ציבור הנלמד מבני גד ומעיר מקלט

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה