פרשת חוקת
"אשריך בעולם הזה" הנלמד מפרה אדומה

שיעורים על סדר פרשת השבוע.
פרשת חוקת תש"פ

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה