לתקוע בשופר בלי ידע מוקדם – חלק ב'
תקיעה -שברים -תרועה

כל אחד יכול להיות 'בעל תוקע'
הרב אביעד וייל בסדרה מעשית קצרה.
אלול תש"פ

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה