תורת הנפש על פי הרמב"ם
חלק ב' – נפש אחת או נפשות שלוש? הויכוח עם גלינוס, הרופא היווני.

תורת הנפש על פי הרמב"ם.
עיונים בשמונה פרקים לרמב"ם.
סדרה
חלק שני – נפש אחת או נפשות שלוש? הויכוח עם גלינוס, הרופא היווני.

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה