'צועדים במסילה'
חלק א' – הרקע לכתיבת מסילת ישרים

'צועדים במסילה' – ליישם את מסילת ישרים באופן מעשי.
סדרה על מסילת ישרים.
הקדמה – הרקע לכתיבת מסילת ישרים

הפעל וידאו:

Play Video

שיעורים אחרונים:

השארת תגובה